auta-strazackie-wlkp5 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy 11 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom ze środków Unii Europejskiej zakupili 5 uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość projektu to aż 3 800 000,00 PLN.

 

auta-strazackie-wlkp5 nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. To efekt współpracy 11 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom ze środków Unii Europejskiej zakupili 5 uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość projektu to aż 3 800 000,00 PLN. Samochody trafią do strażnic OSP w: Czerminie (pow. pleszewski), Grabowie nad Prosną (pow. ostrzeszowski), Mikstacie (pow. ostrzeszowski), Margoninie (pow. chodzieski), Radawnicy (pow. złotowski).

Zostały zakupione w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 20.04.2010 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Do OSP trafią również 22 nowe lekkie samochody ratownictwa-technicznego. To efekt współpracy 19 partnerów, którzy dzięki wspólnym działaniom w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków samorządów gmin, Związku OSP RP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupili te pojazdy.

Łączna wartość inwestycji to aż 3 900 600,00 PLN. Samochody trafią do strażnic w OSP: Czerlin pow. wągrowiecki, OSP Cielcza, OSP Golina i OSP Witaszyce – wszystkie trzy z pow. jarocińskiego, OSP Dobieżyn pow. poznański, OSP Dobra pow. turecki, OSP Golina pow. koniński ziemski, OSP Kaczory pow. pilski, OSP Kiszkowo pow. gnieźnieński, OSP Kowale Księże pow. turecki, OSP Lubosz pow. międzychodzki, OSP Nowe Brzeźno pow. chodzieski, OSP Piaski pow. gostyński, OSP Pietrzyków pow. wrzesiński, OSP Sieroszewice pow. ostrowski, OSP Słocin pow. grodziski, OSP Stare Miasto pow. koniński ziemski, OSP Tuliszków pow. turecki, OSP Ujście pow. pilski, OSP Uścikowo pow. obornicki, OSP Wyrzysk pow. pilski, OSP Duszniki pow. szamotulski.
Uroczyste przekazanie samochodów odbyło się w Rynku w Obornikach 13 listopada.

źródło: http://www.zosprp.poznan.pl/