turawaObóz szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków OSP województwa opolskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W TURAWIE w dniach 15 – 27 lipca 2013 roku.

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków OSP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie; 45 druhen i 40 druhów w wieku od 12 do 16 lat.

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków OSP województwa opolskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W TURAWIE w dniach 15 – 27 lipca 2013 roku.

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków OSP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie; 45 druhen i 40 druhów w wieku od 12 do 16 lat.

turawa

Młodzieżą na obozie opiekowało się pięciu doświadczonych wychowawców, pielęgniarka i komendant obozu. Nie stwierdzono wypadków, a jedynie drobne kontuzje i dolegliwości wieku młodzieńczego oraz miejsca po ukąszeniach komarów, które będą nietrwałą pamiątką mile spędzonego czasu wśród przyjaciół.

Po raz drugi od 2003 roku obóz zlokalizowano w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” w Turawie. Obozowicze korzystali z pełnego węzła sanitarnego wraz z kontenerami prysznicowo-umywalkowymi na polu namiotowym. W jadalni naszego Ośrodku młodzież korzystała z posiłków. Wszystkie zajęcia szkoleniowe i ćwiczenia ze sprzętem odbywały się na bazie obiektów sportowych naszego Ośrodka.

W trakcie obozu zrealizowano program szkoleniowy dla członków MDP, który zakończył się egzaminem teoretycznym w postaci testów i praktycznych ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym. Duży nacisk podczas szkolenia położono na doskonalenie umiejętności w pokonywaniu toru przeszkód zawodów MDP - CTIF Najciekawsze jak zwykle były zajęcia praktyczne z ratownictwa medycznego, co niewątpliwie było wynikiem prowadzania ich Panią pielęgniarkę i instruktorów-wychowawców. Ciekawy był także pokaz ratownictwa technicznego połączony z ratownictwem medycznym prowadzony przez druhów z OSP Szczedrzyk. Druhny i druhowie niezależnie od wieku pełnili całodobowe służby dyżurne. Po odpowiednim przeszkoleniu na obozie obowiązywało przestrzeganie musztry i regulaminu służby wewnętrznej w strażach pożarnych.

DYREKTOR
Zarządu Wykonawczego
OW ZOSP RP woj. opolskiego
Wiktor Urbański
 

więcej na: http://www.zosprp.opole.pl/aktualnosci/2013/info_28_13.html