WOSP4 lipca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała zbiórkę publiczną, której celem był zakup sprzętu, niezbędnego w likwidowaniu skutków powodzi. Akcji towarzyszył cykl koncertów pod hasłem „Muzyka z pompą”. Plon lipcowej kwesty to 2.644.507,34 zł. Wyposażenie, którego nabycie umożliwiła ta kwota zostało przekazane strażakom podczas uroczystości, która odbyła się 18 grudnia w Warszawie.

 

WOSP

4 lipca Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała zbiórkę publiczną, której celem był zakup sprzętu, niezbędnego w likwidowaniu skutków powodzi. Akcji towarzyszył cykl koncertów pod hasłem „Muzyka z pompą”. Plon lipcowej kwesty to 2.644.507,34 zł. Wyposażenie, którego nabycie umożliwiła ta kwota zostało przekazane strażakom podczas uroczystości, która odbyła się 18 grudnia w Warszawie.

źródło: straz.gov.pl i zosprp.pl