powodz-maj-czerwiec-2010Jak możemy przeczytać w "Informacji dotyczącej sytuacji związanej z intensywnymi opadami deszczu" opublikowanej na stronie KG PSP, w dniach od 14 maja do 15 czerwca 2010 r. do godziny 6:00 odnotowano łącznie około 70 000 interwencji, związanych z akcją przeciwpowodziową oraz likwidacją skutków deszczy.

Czytaj więcej...

Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest Jak podróżować bezpiecznie zimąniewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować:

- sprawdź: (akumulator, płyn chłodzący, wycieraczki i płyn do spryskiwania szyb, układ zapłonowy, termostat, oświetlenie pojazdu, światła awaryjne, układ wydechowy, układ ogrzewania, hamulce, odmrażacz, poziom oleju)

Czytaj więcej...

Powodzie

Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy:

*      opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym.
*      roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu
*      zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych
*      sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach

HPIM9367_small

Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być wielorakie: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Paradoksalnie, częstym i bardzo groźnym zjawiskiem na terenach suchych jest tzw. powódź błyskawiczna (z ang.: flash flood).
Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali:

*      małe - o zasięgu lokalnym,
*      średnie - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa,
*      duże - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.


Pogotowie przeciwpowodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić.
Alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza.
Przygotowanie do powodzi :
Dowiedz się jak zabezpieczyć miejsce twojego zamieszkania przed powodzią. Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym. Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą, jak odłącza się zasilanie w energię elektryczną oraz dopływ gazu. Zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed wielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa ). Nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej; stosuj się do zaleceń przekazywanych przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania. Przygotuj w części budynku nie narażonej na zalanie zapasy umożliwiające przetrwanie, w postaci żywności, wody pitnej, apteczki pierwszej pomocy z podstawowymi lekami, awaryjnego oświetlenia i przenośnego radia z zapasowymi bateriami, butli gazowej itp. Przenieś cenne przedmioty i wyposażanie domu na wyższe kondygnacje budynku, by zabezpieczyć je przed zniszczeniem; przygotuj się do ewentualnej ewakuacji.
W czasie powodzi :
W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary. Odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie; wyłącz sieć gazową i wodociągową. Przebywając w wewnątrz budynku ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu zgromadzonych zapasów i dobytku, przeznaczonego do zabrania w razie ewakuacji. Do zabezpieczenia domu wykorzystaj worki z piaskiem , folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby się nie przemieściły. Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, które mogą być skażone. Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego. Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych. Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) – p o m a g a j !!! W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.
Po powodzi :
Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone, np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu. Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego. Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi. Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie. Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt. Sprawdź czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity

Wichury i huragany

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia wichury!
WICHURY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występujące coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

wichura_las

Las w Tatrach po przejściu wichury w 2007 r.

Przed nadejściem wichury: słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Sprawdź stan okien, dachu (zastosuj odpowiednie zabezpieczenia), uprzątnij wszystko co mogło by się stać zagrożeniem dla innych w momencie porwania przez wiatr. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują. Upewnij się, czy Twoje radio i latarka działają jak należy, miej zapas naładowanych baterii. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy, zaopatrz się w niezbędne leki. Zaopatrz się w paliwo do samochodu, który może być potrzebny. Upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.


W czasie silnych wiatrów: zachowaj spokój i nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Wyłącz główny wyłącznik prądu, ograniczy to możliwość powstania pożaru. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych drzwi i okien. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj przekazywanych zasad zachowania się. Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe, zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież. Opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, główny zawór gazu i wody oraz zabezpiecz dom. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami.


Po przejściu silnych wiatrów: zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne; nie dotykaj zerwanych przewodów. Jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno w domu, jak i jego wyposażenia. Sprawdź instalację (elektryczną, gazową, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu. Zgłoś się w swoim miejscu pracy , możesz być potrzebny.


Pamiętaj WICHURA to krótka chwila i wielkie zniszczenia.