heartV Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy odbędą się w dniach 19 - 21 czerwca 2009 roku na terenie powiatu suskiego.

Czytaj więcej...

Niektóre zawody są cenione bardziej, inne mniej; jedne postrzegane prestiz_strazakasą jako szczególnie użyteczne, wymagające większego wysiłku, umiejętności, większej odpowiedzialności, inne z kolei są w opinii społecznej mniej istotne. Ankietowani oceniali zawody posługując się pięciopunktową skalą.
Czytaj więcej...


50lecie_zdj40Tradycyjnie z okazji Dnia Strażaka w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej odbywa się wiele uroczystości. ZOSP podaje na swojej stronie www plany obchodów w niektórych polskich miastach i miejscowościach.

Czytaj więcej...