Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu: Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków. Ogłosił nabór wniosków na zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej. W części tego programu operatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu: Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków. Ogłosił nabór wniosków na zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej. W części tego programu operatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie. Szczegóły na stronie www.wfos.szczecin.pl Zapraszamy do udziału w programie.

źródło: szczecin.zosprp.pl