unia-europejska-straz-pozarna4 lutego w Krakowie zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych największych państw Unii Europejskiej oraz zastępcy sekretarza do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz antyterrorystycznej polityki informacyjnej.

 

unia-europejska-straz-pozarna

4 lutego w Krakowie zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych największych państw Unii Europejskiej oraz zastępcy sekretarza do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz antyterrorystycznej polityki informacyjnej.

Na zaproszenie Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP do Krakowa przyjechali: Brice Hortefeux, Minister Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Samorządu Terytorialnego i Migracji Francji, Thomas de Maiziere, Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec, Roberto Maroni, Minister Spraw Wewnętrznych Włoch, Theresa May, Minister Spraw Wewnętrznych, Kobiet i Równości Wielkiej Brytanii, Eric Holder, Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych, Jane Holl Lute, Zastępca Sekretarza ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych oraz Antonio Camacho Vizcaino, Sekretarz ds. Bezpieczeństwa Hiszpanii.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o zaproponowanych przez stronę polską zagadnieniach obejmujących zagrożenia zarówno dla bezpieczeństwa europejskiego, jak i globalnego.

Ministrowie podczas pierwszej sesji plenarnej wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie działań na rzecz zapewnienia przez rządy państw bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zwracając szczególną uwagę na konieczność zdiagnozowania głównych zagrożeń oraz zidentyfikowania działań, które należy podjąć na platformie współpracy międzynarodowej w celu zapobiegania i zwalczania tych zagrożeń.

Druga sesja plenarna dotyczyła działań prewencyjnych w ramach systemu komunikacji ze społeczeństwem w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat istotnych kwestii będących przedmiotem zainteresowania instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Pozwoliło na doprecyzowanie celów dalszej współpracy i stanowiło ważny element realizacji polityki zagranicznej w obszarze kompetencji resortu spraw wewnętrznych i administracji. Stanowiło także element przygotowań do objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

Wnioski zebrane podczas paneli konferencji zostaną wykorzystane w planowaniu strategii i działań w Polsce w ramach ochrony cyberprzestrzeni. Ponadto rozwiązania funkcjonujące w innych państwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych w zakresie antyterrorystycznej polityki informacyjnej posłużą do formułowania założeń nowych koncepcji w Polsce.

Podczas konferencji zostały również poruszone problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie polityki migracyjnej i azylowej. Ministrowie potwierdzili gotowość do konsolidacji wysiłków na rzecz ich rozwiązania.

Minister Jerzy Miller odbył spotkania bilateralne z partnerami z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.

***

Grupa G6 - nieformalna inicjatywa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego - działa od 2003 roku. W jej skład wchodzą ministrowie spraw wewnętrznych sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Spotkania Grupy odbywają się także z udziałem przedstawiciela Stanów Zjednoczonych.

źródło: mswia.gov.pl