akademia_bezpieczenstwaW dniu 29 stycznia 2011 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” rozpoczął realizację najnowszego przedsięwzięcia - Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa. Akcja edukacyjna skierowana jest do dzieci poprzez teatr w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pożarowego, propagowania idei tolerancji, poszanowania dla drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie.

 

akademia_bezpieczenstwa

W dniu 29 stycznia 2011 roku Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” rozpoczął realizację najnowszego przedsięwzięcia - Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa. Akcja edukacyjna skierowana jest do dzieci poprzez teatr w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pożarowego, propagowania idei tolerancji, poszanowania dla drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Propagowane zasady właściwego postępowania kierowane są do najmłodszych w oparciu o spektakl „Tajemnicze znaki”. Partnerami przedsięwzięcia zostali: Komenda Miejska PSP w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Urząd Miasta Kielce, Straż Miejska w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do października br, w tym czasie odbędzie się kilkadziesiąt spektakli na deskach dziecięcego teatru. Po każdym spektaklu przedstawiciele poszczególnych służb (wymiennie) zorganizują pokazy oraz przeprowadzą pogadanki z dziećmi na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pierwsze inauguracyjne spotkanie pokazało, że ta forma edukacji budzi wśród najmłodszych ogromne zainteresowanie.

źródło: www.straz.kielce.pl