W dni Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych, W te dwa wyjątkowe dni w roku warto wybrać się na cmentarze nie tylko na groby bliskich, ale też na groby tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju, oraz swoją postawą zapisali się na stałe na kartach jego historii.znicz-straz

Szczególnie mocno wspominamy druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę do św. Floriana. Pamiętamy o ich poświęceniu dla straży pożarnej, o ofiarowanym przez nich czasie i wysiłku m.in na budowę remiz strażackich, uczestnictwa w akacjach ratunkowo-gaśniczych, manewrów, zawodów, szkoleń, a przede wszystkim za to jakimi byli ludźmi. Pamięć o ich trzeba pielęgnować, aby dla młodych pokoleń ich groby nie były bezimiennymi pomnikami.

W dni Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych, W te dwa wyjątkowe dni w roku warto wybrać się na cmentarze nie tylko na groby bliskich, ale też na groby tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju, oraz swoją postawą zapisali się na stałe na kartach jego historii.znicz-straz

Szczególnie mocno wspominamy druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę do św. Floriana. Pamiętamy o ich poświęceniu dla straży pożarnej, o ofiarowanym przez nich czasie i wysiłku m.in na budowę remiz strażackich, uczestnictwa w akacjach ratunkowo-gaśniczych, manewrów, zawodów, szkoleń, a przede wszystkim za to jakimi byli ludźmi. Pamięć o ich trzeba pielęgnować, aby dla młodych pokoleń ich groby nie były bezimiennymi pomnikami.

Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła Grzegorz IV w 834r. jako pamięć o zmarłych. O ile w Dniu Wszystkich Świętych czci się wszystkich tych, którzy po śmierci dostąpili zbawienia, o tyle obchodzony 2 listopada Dzień Zaduszny poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczekujące na ostateczne pojednanie się z Bogiem. Tradycja obchodów tego święta sięga czasów biblijnych. W Piśmie Świętym Starego Testamentu są pierwsze wzmianki o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób zmarłych. Tradycja ta przetrwała do czasów apostolskich. Wielkim orędownikiem i kontynuatorem tej tradycji był benedyktyński opat z Cluny - Odilon, który w 998 roku polecił, by we wszystkich klasztorach o regule benedyktyńskiej Dniem Zadusznym był 1 listopada. Z czasem władze kościelne przeniosły je na 2 listopada.